สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาสาเหตุการเกิดข้าวแดงปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
วิไลลักษณ์ สมมุติ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสาเหตุการเกิดข้าวแดงปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
ชื่อเรื่อง (EN): Investigation on causes of red rice occurrence in floating rice seeds
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิไลลักษณ์ สมมุติ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Wiriluk Sommoot
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ได้ดำเนินการศึกษาสาเหตุการเกิดข้าวแดงปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พลายงามปราจีนบุรีตามสมมุติฐาน 3 ประการคือ ทางด้านพันธุกรรม การผสมข้าม และการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในสภาพธรรมชาติ ผลการดำเนินงานในเวลา 3 ปี(2539-2541) ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีพบว่า ลักษณะเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง(red pericarp) เป็นลักษณะเด่น ไม่พบการผสมข้ามระหว่างข้าวขาวกับข้าวแดง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในสภาพธรรมชาติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้าวแดงได้ โดยเริ่มเกิดขึ้นในปีที่ 3 นอกจากนี้ยังมีผลทำให้เมล็ดเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆได้แก่ เมล็ดมีหาง เมล็ดลีบทั้งรวง เมล็ดสั้น เมล็ดยาวก้นจุด เมล็ดเล็กยาว เมล็ดใหญ่และสั้น และเมล็ดป้อม ข้าวแดงเกิดกับเมล็ดที่มีลักษณะใหญ่และสั้น เล็กและสั้น และเมล็ดป้อมเป็นอันดับแรก
บทคัดย่อ (EN): Causes of red rice occurrence in the floating rice variety Plai Ngahm Prachinburi were investigated on the basis of 3 hypotheses i.e. inheritance,cross-pollination and spontaneous mutation. Results of 3-years studies(1996-1998) at Prachinburi Rice Research Center indicated that the red pericarp in rice seed was a dominant character. The indidence of cross-pollination between white rice and red rice was not appeared. Spontaneous mutation showed significant role on red rice occurrence which was found in the third year of studies. Furthermore, seed were affected into various characters i.e. awn, unfilled, long with apiculi, slender, big and short, small and short and blod. Red rice seed was initially found in the last three characters.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/doa/search_detail/result/328953
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาสาเหตุการเกิดข้าวแดงปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การใช้พันธุ์ข้าวและอัตราเมล็ดพันธุ์ร่วมกับการจัดการข้าวแดงในนาหว่านน้ำตม การรอดชีวิตของเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวแดงบางชนิดในสภาพน้ำขัง การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก