สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของความร้อนในการทำลายระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่*
ลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของความร้อนในการทำลายระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่*
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2530
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2531
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของความร้อนในการทำลายระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่*
กองอาหารสัตว์
2531
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
หญ้ารูซี่ การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อความงอกของเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของระยะเวลาตัดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของระยะเวลาตัดหญ้าและระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของวิธีบ่มต่อคุณภาพเมล็ดหญ้ารูซี่ * ความสัมพันธ์ระหว่างการงอกของเมล็ดในแปลงปลูกกับผลการทดสอบ* คุณภาพเมล็ดในห้องปฎิบัติการของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่และเฮมิล การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiaria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผลการตอบแทนและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ผลิตโดยเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ลักษณะการออกดอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล็ดหญ้ารูซี่ อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ารูซี่

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก