สืบค้นงานวิจัย
เครื่องบดแป้งกล้วย
TISTR - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: เครื่องบดแป้งกล้วย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: TISTR
บทคัดย่อ: เครื่องบดแป้งกล้วย
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: https://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=5943
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ: เครื่องบดแป้งกล้วย
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เครื่องบดแป้งกล้วย
TISTR
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย: เครื่องบดแป้งกล้วย การชักนำให้เกิดแคลลัสในกล้วย การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้จากแป้งกล้วย เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า กินกล้วยเพื่อสุขภาพกันเถอะ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแป้งและสารโรตีในนในรากหางไหล (Derris elliptica Benth.) ที่อายุต่าง ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก