สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
ชิติ ศรีตนทิพย์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชิติ ศรีตนทิพย์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2559
2558A17001009 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหาร การใช้เชื้อ Ectomycorrhiza ในการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจเขตภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย การรวบรวมเชื้อพันธุ์มะแขว่นและพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม “การพัฒนาพันธุ์และประสิทธิภาพการผลิตผักเศรษฐกิจและผักท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันทางการค้าใ การประยุกต์ใช้สารสกัดออกฤทธิ์และน้ำมันจากมะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston) ในอุตสาหกรรมอาหาร ศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์ในภาคใต้ การศึกษาการผลิตอาหารสุนัข การพัฒนาอาหารนกกระจอกเทศ การใช้ประโยชน์จากการตรึงไนโตรเจนในการผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิดในภาคเหนือ การขยายพันธุ์มะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston) ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่อุตสาหกรรมเกษตร โครงการวิจัยศึกษาเศรษฐกิจการผลิตยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก