สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พืชแปรรูป (โครงการวิจัยเดี่ยว)
นายสิทธิพร งามมณฑา - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พืชแปรรูป (โครงการวิจัยเดี่ยว)
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development Testing Quality Plant Processing Products
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นายสิทธิพร งามมณฑา
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์พืชแปรรูป
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พืชแปรรูป (โครงการวิจัยเดี่ยว)
กรมวิชาการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การสำรวจและวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแปรรูปอาหาร โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละให้มีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะกรูดเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่าง โครงการวิจัยและพัฒนาหน้าวัว โครงการวิจัยและพัฒนามะม่วงหิมพานต์ โครงการวิจัยและพัฒนามะลิ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตปัญจขันธ์ที่มีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอัดฟางข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก