สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยการผลิต ไพลแบบบูรณาการ
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การวิจัยการผลิต ไพลแบบบูรณาการ
ชื่อเรื่อง (EN): Integrated Research on cassumunar ginger (Zingiber cassumunar Rpxb.)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/1000333
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยการผลิต ไพลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2553
เอกสารแนบ 1
โครงการวิจัยศึกษาการผลิตไพลที่มีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน การวิจัยวิธีการเขตกรรมเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพของไพล ผลของการใช้ไพลต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข่ การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดกระดุมเขตร้อน การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร การพื้นฟูดินสันป่าตองด้วยหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มผลิตมันสำปะหลัง การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยของน้ำมันไพลจากครีมไพลจีซาล วท. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตลูกพันธุ์ปลาดุกอุย แบบประชาชนมีส่วนร่วม การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสมุนไพรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษาขมิ้นชันและไพล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก