สืบค้นงานวิจัย
รูปแบบของยีน cGH, IGF-1, ApoB2, ApoVLDL-II และ FASN กับน้ำหนักตัวและระดับคอเลสเตอรอลในพลาสมาของไก่พื้นเมืองไทยลูกผสม
ทองสา บัวสุข - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: รูปแบบของยีน cGH, IGF-1, ApoB2, ApoVLDL-II และ FASN กับน้ำหนักตัวและระดับคอเลสเตอรอลในพลาสมาของไก่พื้นเมืองไทยลูกผสม
ชื่อเรื่อง (EN): Patterns of cGH, IGF-1, ApoB2, ApoVLDL-II and FASN; and body weight and cholesterol level in plasma of Thai native chicken crossbreds
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ทองสา บัวสุข
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Thongsa Buasook
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบของยีน CGH, IGF-1, ApoB2, ApOVLDL-II และ FASN กับน้ำหนักตัวและระดับคอเลสเตอรอลในไก่พื้นเมืองไทยลูกผสมที่มีระดับเลือดไก่พื้นเมือง 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ รวม 120 ตัว ด้วยเทคนิค PC R-RFLP ผลการวิเคราะห์พบรูปแบบจีโนไทป์ 3 รูปแบบในยี่น cGH, IGF-1, ApoB2 และ FASN แต่พบจีโนไทป์ 2 รูปแบบในยีน ApoVL DL-1! และผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบรูปแบบของยีน FASN มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่อายุ 2 สัปดาห์ โดยจีในไทป์ AA ของยืน FASN มีน้ำหนักตัวสูงกว่ารูปแบบ AG และ GG แต่ไม่พบรูปแบบยีนที่ศึกษากับระดับคอเลสเตอรอลในพลาสมา และพบอิทธิพลจากเพศมีผลต่อน้ำหนักตัวและะดับคอเลสเตอรอลในพลาสมาของไก่พื้นเมืองไทยลูกผสม ไก่พื้นเมืองลูกผสมเพศผู้จะมีน้ำหนักตัวและระดับคอเลสเตอรอลสูงกว่าเพศเมีย นอกจากนี้ไก่พื้นเมืองไทยลูกผสมที่มีระดับเลือดพื้นเมือง 75 เปอร์เซ็นต์ พบมีน้ำหนักตัวในทุกช่วงอายุและระดับคอเลสเตอรอลต่ำกว่าไก่พื้นเมืองไทยลูกผสมที่มีระดับเลือดพื้นเมือง 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ จากผลการศึกษาแม้ไม่พบความสัมพันธ์รูปแบบของยีนกับน้ำหนักตัวและระดับคอเลสเตอรอลในไก่พื้นเมืองไทยลูกผสม แต่รูปแบบของยีน FASN ก็มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อลักษณะน้ำหนักตัวที่อายุ 2 สัปดาห์ในไก่พื้นเมืองไทยลูกผสมต่อไป
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study was to identify the patterns of cGH, IGF-1, ApoB2, ApoVLDL-II and FASN that may be associated with body weight and blood cholesterol level of 25, 50 and 75% crossbred Thai native chickens. A total of 120 samples were collected and performed on using PCR-RFLP analysis. The results found that there were three patterns of cGH, IGF-1, ApoB2 and FASN; whereas two patterns were observed in ApoVLDL-II. An association analysis showed a significant difference between variations of FASN and body weight at 2 weeks. AA genotype of FASN had higher body weight at 2 weeks than that of genotypes AG and GG. No association between the variation of genes and cholesterol level was found in 25%, 50% and 75% crossbreds. In addition, the results found association between gender and body weight and cholesterol level in plasma at 10 weeks. Males were heavier than females as well as had higher cholesterol level in plasma. In 75% Thai native chicken crossbreds, the body weight and cholesterol level at 10 weeks were lower than those of 25% and 50% Thai native chicken crossbreds. Although no association of body weight and cholesterol level was investigated, the variation of FASN detected in this study might underpin the development of genetic markers for improved body weight at 2 weeks in Thai native chicken crossbreds.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=11 Thongsa.pdf&id=1717&keeptrack=2
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
รูปแบบของยีน cGH, IGF-1, ApoB2, ApoVLDL-II และ FASN กับน้ำหนักตัวและระดับคอเลสเตอรอลในพลาสมาของไก่พื้นเมืองไทยลูกผสม
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ความหลากหลายรูปแบบยีน FASN, ApoB, 24BP-PRL และ VIPR-1 ในไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 แนวทางการใช้น้ำเชื้อไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำเพื่อตรวจสอบรูปแบบยีน 24BP-PRL ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำ เชียงใหม่พันธุ์แท้และลูกผสม โครงการปรับปรุงภาวะสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มสำหรับผู้ป่วยโรคจิตรายใหม่ น้ำหนักตัวและค่าอัตราพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำเชียงใหม่ เมื่อคัดเลือกถึงชั่วอายุที่ 9 การศึกษาการกระโดดเชือกที่มีต่อการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัวความดันเลือดและไขมันในเลือด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ผลของการเสริมใบกระถินสดต่อการกินได้ การเปลี่ยนแปลง น้ำหนักตัว และประชากรโปรโตซัวในกระบือปลักที่ได้รับฟางข้าว เป็นแหล่งอาหารหยาบ ผลของการเสริมกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์และคุณภาพซากในไก่เนื้อสามสายพันธุ์ น้ำหนักตัว อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการตายของลูกไก่พื้นเมืองที่เกิดจากพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลสูงและต่ำ การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับลักษณะสีขนของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก