สืบค้นงานวิจัย
โครงการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องต้นแบบขนถ่ายวัสดุฝนหลวงแบบใช้สายพานลำเลียง
วราวุธ ขันติยานันท์ - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องต้นแบบขนถ่ายวัสดุฝนหลวงแบบใช้สายพานลำเลียง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วราวุธ ขันติยานันท์
คำสำคัญ: เครื่องขนถ่ายวัสดุฝนหลวง
บทคัดย่อ: การออกแบบและสร้างเครื่องขนถ่ายวัสดุต้นแบบสำหรับสารทำฝนหลวง ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถ ใช้งานเพื่อทุ่นแรงในการปฏิบัติการฝนหลวงและเพื่อทดสอบและปรับปรุงเครื่องขนถ่ายวัสดุแบบใช้สายพานลำเลียงให้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การออกแบบและสร้างเครื่องขนถ่ายวัสดุต้นแบบสำหรับสารทำฝนหลวงที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นนี้ ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์หลัก 4 ชุด คือ อุปกรณ์ชุดสายพานลำเลียง อุปกรณ์ชุดลูกกลิ้งลำเลียงและลูกกลิ้งตัวชับ ชุดโครงสร้างของ เครื่องยนต์ต้นกำลังในการขับเคลื่อนสายพานขนาด 4 แรงม้า เครื่องขนถ่ายวัสดุต้นแบบสำหรับสารทำฝนหลวงสามารถปรับ ระดับในแนวระนาบและแนวเอียงทำมุมได้ จากการทดสอบเครื่องขนถ่ายวัสดุต้นแบบสำหรับสารทำฝนหลวง สามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเงื่อนไข ที่ต้องกร สามารถทำนได้รวดเร็วและต่อเนื่อง ช่วยประหยัดเวลาและด่าใช้จ่ายในการขนถ่าย ซึ่งมีความสามารถในการใช้ งานจริงเฉลี่ย 458 กิโลกรัมต่อนาที ประสิทธิภาพการขนถ่ายเฉลี่ย 96.66% และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิงประมาณ 1.83 ลิตรต่อชั่วโมง และที่สำคัญมีระบบการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆ สามารถผลิตได้ ภายในประเทศ ราคาประเมินเบื้องต้นของเครื่องต้นแบบนี้ ประมาณ 100,000 บาท
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 50,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-
เอกสารแนบ: http://164.115.23.116:8060/Frontend/download?DocumentID=41&fileIndex=0&originalFileName=21%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2552
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องต้นแบบขนถ่ายวัสดุฝนหลวงแบบใช้สายพานลำเลียง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
2552-
เอกสารแนบ 1
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องควักไส้ปลา การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบกรีดยางพาราแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการประเมินปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยในระดับเกษตรกร การทดสอบประสิทธิภาพรถต้นแบบสำหรับฉีดพ่นสารละลายแบบละอองฝอยในนาข้าว โครงการพัฒนาเกณ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมน้ำฝนเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวง ให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำของประเทศไทยตอนบน ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกระเทียม ชุดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใบยางพารา โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จ ในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก