สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาโซ่อุปทานสุกร
สรรเสริญ ศรีเหนี่ยง - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโซ่อุปทานสุกร
ชื่อเรื่อง (EN): Swine Supply Chain in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สรรเสริญ ศรีเหนี่ยง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sansern Srinieng
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: -
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): -
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 119
ชื่อแหล่งทุน: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 119
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 223082
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดราชบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: มกราคม - มิถุนายน 2561
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2561
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาโซ่อุปทานสุกร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2562
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
โครงการนำร่องการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์สุกร เพื่อรับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคอหิวาต์สุกรเพื่อการส่งออก การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : สุกร สูตรอาหารสุกร ระดับโภชนะที่เหมาะสมในอาหารสำหรับสุกร4)สุกรเล็ก(นน. 50-90กก.) ระดับโภชนะที่เหมาะสมในอาหารสำหรับสุกร4)สุกรเล็ก(นน.10-20 กก.) ระดับโภชนะที่เหมาะสมในอาหารสำหรับสุกร 3.ลูกสุกรหย่านม (นน.ประมาณ5-10 กก.) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอพท์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์ การจัดการโซ่อุปทานกุ้งขาวแวนาไมในจังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก