สืบค้นงานวิจัย
อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ในการคัดทำความสะอาดด้วยเครื่องคัดทำความสะอาด แบบตะแกรงและลม
ชุมพล เอียการนา - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ในการคัดทำความสะอาดด้วยเครื่องคัดทำความสะอาด แบบตะแกรงและลม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชุมพล เอียการนา
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ในการคัดทำความสะอาดด้วยเครื่องคัดทำความสะอาดแบบตะแกรงและลม วางแผนการทดลองแบบ Randomised Complete Block Design (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 3 สิ่งทดลอง คือ อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ 2 ตันต่อ ชั่วโมง , 3 ตันต่อชั่วโมง และ 4 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว กข.15 ของเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2547 ของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 11 จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ด้วย เครื่องคัดทำความสะอาดแบบตะแกรงและลม ที่อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ที่ระดับต่างๆ กัน มีผลทำให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของ น้ำหนักเมล็ดพันธุ์ต่อปริมาตร อัตราเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ และอัตราเมล็ดพันธุ์ดี ส่วนความบริสุทธิ์ และความงอกเมล็ดพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกัน อัตราการป้อนที่ระดับ 2 ตันต่อชั่วโมง เมล็ดพันธุ์จะถูกคัดแยกด้วยเครื่องคัดทำความสะอาดแบบตะแกรงและลม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการคัดแยกเมล็ดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และสิ่งเจือปนที่ไม่พึงประสงค์ออกจากเมล็ดพันธุ์ได้มากจึงเป็นผลทำให้ น้ำหนักเมล็ดพันธุ์ต่อปริมาตร และอัตราเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ ที่คัดได้มีน้ำหนักมากกว่าที่อัตราการป้อน 3 และ 4 ตันต่อชั่วโมง แต่ที่อัตราการป้อนที่ระดับ 4 และ 3 ตันต่อชั่วโมง เมล็ดพันธุ์จะถูกคัดแยกได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ มีการคัดแยกเมล็ดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และสิ่งเจือปนที่ไม่พึงประสงค์ออกจากเมล็ดพันธุ์ได้น้อย ทำให้มีน้ำหนักสูญหายที่คัดออกน้อยลง มีผลทำให้สิ่งเจือปนอันไม่พึงประสงค์ บางส่วนติดมากับเมล็ดพันธุ์ดี จึงเป็นผลทำให้อัตราเมล็ดพันธุ์ดี มีน้ำหนักเมล็ดพันธุ์มากกว่า ที่อัตรา การป้อน 2 ตันต่อชั่วโมง จากการศึกษาทดลอง ในครั้งนี้ สรุปได้ว่า การคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องคัด ทำความสะอาดแบบตะแกรงและลม สมควรใช้อัตราการป้อนที่ระดับ 2 - 3 ตันต่อชั่วโมง จะทำให้ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด และยังสามารถใช้อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์สูงขึ้นเป็น 4 ตันต่อชั่วโมง ในกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ แต่จะต้อง ทำการปรับแต่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยปรับแต่งในส่วนของเครื่องจักรเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของขบวนการคัดแยกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย โดยจะต้องคำนึงถึงหลักการปฏิบัติงานให้เกิดการคัดแยกสิ่งที่ไม่ต้องการออกได้สมบูรณ์ที่สุด สูญเสีย ในส่วนเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์น้อยที่สุด มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสิ้นเปลืองแรงงานน้อยที่สุด ตลอดจนยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และคุณภาพที่กำหนด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ในการคัดทำความสะอาดด้วยเครื่องคัดทำความสะอาด แบบตะแกรงและลม
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากการคัดทำความสะอาด โดยจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกันในเครื่องคัดทำความสะอาด เมล็ดพันธุ์แบบตะแกรงและลม ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องคัดทำความสะอาดแบบตะแกรง และลมที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรี การศึกษาทางพลศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว อิทธิของการพอกเมล็ดร่วมกับสารป้องกันเชื้อราต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ผลการตอบสนองต่อความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่เกิดจากความเค็มในสายพันธุ์ต่าง ๆ ของข้าวไทย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก