สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบขนาดของฮอร์โมน FSH ที่มีผลต่อการเพิ่มการตกไข่ จำนวนและคุณภาพตัวอ่อนในโคพื้นเมืองสายภาคอีสานและสายภาคกลาง
วรวิชญ์ วราอัศวปติ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบขนาดของฮอร์โมน FSH ที่มีผลต่อการเพิ่มการตกไข่ จำนวนและคุณภาพตัวอ่อนในโคพื้นเมืองสายภาคอีสานและสายภาคกลาง
ชื่อเรื่อง (EN): Comparison of FSH Doses on Superovulatory Response, the Number and Quality of Embryos in Northeastern and Central Region Thai Native Cattle
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรวิชญ์ วราอัศวปติ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Worawich Wara-aswapati
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=Oral13.pdf&id=356&keeptrack=3
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบขนาดของฮอร์โมน FSH ที่มีผลต่อการเพิ่มการตกไข่ จำนวนและคุณภาพตัวอ่อนในโคพื้นเมืองสายภาคอีสานและสายภาคกลาง
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของขนาดฮอร์โมน เอฟ เอส เอส ต่อการเพิ่มการตกไข่และจำนวนตัวอ่อนในโคพื้นเมืองภาคใต้ ผลของฮอร์โมนชนิดต่างๆ ต่อการตกไข่ของปลาสายยู ผลของระดับฮอร์โมน เอฟเอสเอช ต่อการเพิ่มการตกไข่ในโคพื้นเมืองสายอีสาน ผลของระดับฮอร์โมน เอฟเอสเอช ต่อการเพิ่มการตกไข่ในโคพื้นเมืองสายอีสาน การเพาะพันธุ์ปลาหมูโยโย่ด้วยฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ เพื่อเร่งการตกไข่ การเพาะพันธุ์ปลาหมูข้างลายด้วยฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ เพื่อเร่งการตกไข่ การกระตุ้นความสมบูรณ์เพศด้วยฮอร์โมนเพื่อการตกไข่ของแม่ปลาโมง การเพาะพันธุ์ปลาหมูข้างลายด้วยฮอร์โมนชนิดต่างๆ เพื่อเร่งการตกไข่ ผลของฮอร์โมนต่างชนิดต่อการวางไข่ปลายอนหลังเขียว ประสิทธิภาพของ hCG และ GnRH agonist ในการเหนี่ยวนำการตกไข่และอัตราการตั้งท้องหลังการผสมเทียมในม้าสาว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก