สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด
ปณิดา กันถาด - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปณิดา กันถาด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Panida Kuntad
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.2-51-049
ชื่อแหล่งทุน: เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2551
ศึกษาวิธีผลิตผลไม้นอกฤดู, การแปรรูป, การเก็บรักษา,วิธีการบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งและจำหน่าย ผลของกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงสารอาหารและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์จากเม่า ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp. การศึกษาคุณสมบัติทางโภชนเภสัชและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวที่มีรงควัตถุในแต่ละระยะการเจริญเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าเพิ่ม และผลของการเก็บรักษาข้าวเปลือกต่อสารโภชนเภสัช การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินเปรียบเทียบของการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ก่อนแปรรูปผลิตภัณฑ์และหลังแปรรูปผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าร่วมกับการใช้ความดันสูงสำหรับการแปรรูปน้ำมะพร้าว การใช้สารสกัดเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana,Linn) รักษาโรคแผลด่าง (Flexibacter maritimus) ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงของมังคุดและแนวทางแก้ไข การผลิตเอทานอลจากกากเหลือทิ้งกระบวนการแปรรูปหัวหอมแขก ฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารประกอบฟินอลิคจากข้าวและมังคุด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก