สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาพันธุ์กล้วยให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคไบโอรีเอคเตอร์
ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาพันธุ์กล้วยให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคไบโอรีเอคเตอร์
ชื่อเรื่อง (EN): Bioreactor Techniques for Improvement of Banana (Musa acuminata L.) by Mutation
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาพันธุ์กล้วยให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคไบโอรีเอคเตอร์” แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อชักนำการกลายพันธุ์กล้วยด้วยสารเคมีร่วมกับรังสีแกมมา 2) เพื่อใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการตรวจสอบการกลายพันธุ์ระดับโมเลกุล 3) เพื่อเพิ่มปริมาณต้นกล้วยให้ปลอดเชื้อในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว และ 4) เพื่อคัดเลือกลักษณะพันธุ์กลายที่ดี เพื่อขยาย ทดสอบพันธุ์ และส่งเสริมเกษตรกรต่อไป จากการตรวจดีเอ็นเอกล้วยไข่ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาโดย DNA marker ด้วยเทคนิค HAT-RAPD จำนวน 6 ไพรเมอร์ พบความแตกต่างของรูปแบบดีเอ็นเอกล้วยไข่ จำนวน 5 ไพรเมอร์ โดยพบต้นกล้วยไข่ที่แถบดีเอ็นเอแตกต่างกล้วยไข่ control ทั้งหมด 13 โคลน จึงทำการคัดต้นพันธุ์ไว้  และทรีตสาร APM ไปตรวจวัดระดับ Ploidy พบว่ามีต้นที่แตกต่างจากต้นควบคุมทั้งหมด 7 โคลน และการตรวจดีเอ็นเอกล้วยหอมทองจากการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาโดย DNA marker ด้วยเทคนิค HAT-RAPD จำนวน 6 ไพรเมอร์ พบความแตกต่างของรูปแบบดีเอ็นเอกล้วยหอมทอง จำนวน 5 ไพรเมอร์ โดยพบต้นกล้วยหอมทองที่แถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกล้วยหอมทอง control ทั้งหมด 24 โคลน และการทรีตสาร APM ไปตรวจวัดระดับ Ploidy พบว่ามีต้นที่แตกต่างจากต้นควบคุมทั้งหมด 4 โคลน จึงปลูกทดสอบพันธุ์ต่อไป ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้คือ ได้ต้นกล้วยที่เกิดจากกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และได้แนวทางในการปรับปรุงพันธุ์  
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-05-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-04-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2560
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาพันธุ์กล้วยให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคไบโอรีเอคเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
30 เมษายน 2561
การชักนำให้เกิดแคลลัสในกล้วย การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลดราเซียน่า โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า การใช้เทคนิค PCR ตรวจสอบลักษณะพันธุกรรม Malignant Hyperthermia ในสุกรพันธุ์เปียแตรง การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีกลายพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์กล้วยให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคไบโอรีเอคเตอร์ การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในต้นโรทาล่า (Rotala macrandra)โดยการใช้รังสีแกมม่า การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา และอิเล็กตรอนบีม การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก