สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาศักยภาพตลาดธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจ.สุราษฎร์ธานี
กิตติกร ไสยรินทร์ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาศักยภาพตลาดธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจ.สุราษฎร์ธานี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กิตติกร ไสยรินทร์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาศักยภาพตลาดธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจ.สุราษฎร์ธานี
การยางแห่งประเทศไทย
2557
การศึกษาโครงสร้างธุรกิจการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราใน จ.สุราษฎร์ธานี การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน ศึกษาโครงสร้างธุรกิจการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาต้นทุนผลตอบแทนของธุรกิจแปรรูปยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ การวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย การเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทย กลยุทธ์ความสำเร็จของการบริหารจัดการตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา ตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราหนองคายที่อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ท

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก