สืบค้นงานวิจัย
การทดลองหาปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของข้าวโพดหวานที่ปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ (ปีที่ 1)
ฐิติพงษ์ หงษ์อินทร์ - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของข้าวโพดหวานที่ปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ (ปีที่ 1)
ชื่อเรื่อง (EN): ATrial on Suitable Water Requirement of Sweetcorn in Organic Agriculture System (1 st year)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ฐิติพงษ์ หงษ์อินทร์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Thitiphong Hongin
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Sirote Prakunhangsit/ Suchira Jaroonsak/ Naruphon Sittabutr/ Decha Praneet/ Nattapat Wongsupalak/ Chaweewan Sudjit/ Sirichai Phongsiri
คำสำคัญ: ปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของข้าวโพดหวานที่ปลูกด้วยระบบอินทรีย์
คำสำคัญ (EN): Appropriate amount of water used for sweet corn grown with organic systems
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: -
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและการชลประทาน
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 5430051
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 43800
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 127,500
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) จ.นครราชสีมา
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2555
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2554
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมชลประทาน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองหาปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของข้าวโพดหวานที่ปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ (ปีที่ 1)
กรมชลประทาน
2554
กรมชลประทาน
ศึกษาวิธีปลูกข้าวโพดฝักสดหลังการปลูกข้าวและผลตอบแทน ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด ทิศทางในการพัฒนาข้าวโพด เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ความสัมพันธุ์ของแมลงศัตรูข้าวโพดและแอฟลาท็อกซิน วันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเทียนพันธุ์บ้านเกาะที่ให้คุณภาพฝักและเมล็ดพันธุ์สูงสุด การศึกษาปริมาณการใช้น้ำหญ้าหวานปีที่ 1 การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง (ปีที่3) การกำหนดปริมาณและช่วงเวลาการให้น้ำชลประทานที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดหวาน โดยใช้โปรแกรม CROPWAT จังหวัดกาญจนบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก