สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและความสว่างในโรงเรือนเพาะเห็ดและ แปลงสมุนไพรเนียมหอม โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ณัฐพงศ์ พยัฆคิน - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและความสว่างในโรงเรือนเพาะเห็ดและ แปลงสมุนไพรเนียมหอม โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณัฐพงศ์ พยัฆคิน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-62-01-021.1
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและความสว่างในโรงเรือนเพาะเห็ดและ แปลงสมุนไพรเนียมหอม โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2562
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อสังเกตการณ์และควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนเพาะเห็ดและแปลงสมุนไพรเนียมหอม โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน การศึกษาวิธีการควบคุมการติดผลและพัฒนาคุณภาพของผลลำไย การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้นทุนการปลูกพืชสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะนาว การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการต้านเซลล์มะเร็ง อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่มีผลต่อพฤติกรรมของเห็บโค ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp. ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งเจริญเติบโตของเชื้อ Aromonas hydrophila

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก