สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของวิธีการหย่านมแบบทางเลือกต่อพฤติกรรมของลูกกระบือปลัก
นัสรุน เฉลิมศิลป์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของวิธีการหย่านมแบบทางเลือกต่อพฤติกรรมของลูกกระบือปลัก
ชื่อเรื่อง (EN): The effects of alternative weaning method on behaviour in swamp buffalo calves
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นัสรุน เฉลิมศิลป์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nasroon Chalermsilp
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การหย่านมในลูกกระบือปลักที่ปฏิบัติกันทั่วไป ถูกทำให้เกิดขึ้นแบบฉับพลันและดำเนินการในขณะที่ลูกกระบือ อายุยังน้อยเมื่อเปรียบูเทียบกับการหย่านมตามธรรมชาติ การบังคับให้แม่และลูกแยกจากกันก่อให้เกิดความเครียดขึ้น กับตัวสัตว์ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองด้านพฤติกรรมของลูกกระบือปลักที่ใช้การหย่านม 2 วิธี โดยทำการทดลอง ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สุ่มลูกกรูะบือปลักจำนวน 27 ตัว (เพศเมีย 12 ตัวและเพศผู้ 15 ตัว โดยใช้ฤดูกาลเป็นบล็อก แต่ละ บูล็อกสุ่มให้ได้รับทรีทเมนต์ ดังนี้ (1) ปล่อยให้แม่กระบือและลูกอยู่ด้วยกันตามปกติ (CON) (2) หย่านมลูกกระบือด้วยวิธี ดั้งเดิม (TRAD) โดยแยกแม่และลูกกระบือออกจากกันทันทีในวันที่ 0 ของการทดลอง และ (3) หย่านมด้วยวิธีทางเลือก (ALT) ในช่วง 14 วันก่อนหย่านม ปล่อยให้ลูกกระบืออยู่กับแม่ แต่ติดอุปกรณ์ป้องกันการดูดนม หลังจากนั้นแยกแม่และ ลูกกระบือ สำหรับทรีทเมนต์ที่ 2 และ 3 ในวันหย่านมแม่และลูกกระอจะไม่สามารถมองเห็นและได้ยินเสียงซึ่งกันและ กัน บันทึกพฤติกรรมลูกกระบือรายตัวด้วยวิธีสุ่มสังกตในขณะนั้นและสุ่มสังเกตเฉพาะพฤติกรรมในวันที่ 0 และ 7 ของ การทดลอง จากการศึกษาพบว่าในวันที่ 0 ของการทดลองลูกกระบือกลุ่ม TRAD ส่งเสียงร้องมากกว่า (P<0.05) ลูกกระบือ กลุ่ม CON และกลุ่ม ALT ลูกกระบือกลุ่ม TRAD และกลุ่ม ALT ใช้เวลาเดินมากกว่า (P<0.05) กลุ่ม CON ลูกกระบือกลุ่ม TRAD ใช้เวลากินอาหารน้อยกว่า (P<0.05) ลูกกระบือกลุ่ม CON แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่ม ALT (P>0.05) ในวันที่ 7 ของ การทดลองพบว่าลูกกระบือกลุ่ม TRAD เดินมากกว่า (P<0.05) กลุ่ม ALT แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่ม CON (P>0.05) ลูก กระบือกลุ่ม TRAD ใช้เวลากินอาหารน้อยกว่า (P<0.05) ลูกกระบือกลุ่ม CON และกลุ่ม ALT การศึกษาครั้งนี้แสดงให้ เห็นว่าอุปกรณ์ป้องกันการดูดนมสามารถลดความเครียดจากการหย่านมของลูกกระบือได้
บทคัดย่อ (EN): Artificial weaning of swamp buffalo calves is usually done abruptly and early compared to the natural weaning of the species. Enforced mother-calf separation is stressful for the animals. The aim of this study was to compare the behavioural responses of swamp buffalo calves weaned using two weaning methods. It was undertaken at Buriram Livestock Breeding Station, Buriram Province from 30 December 2013 to 20 November 2014. Twentyseven swamp buffalo calves (12 females and 15 males) were blocked by season and randomly assigned within block to one of the three treatments being: (1) CON: cows and calves remained together (2) TRAD: weans abruptly on day 0; (3) ALT: cows and calves remained together but suckling was prevented on day -14 by inserting a nose flap antisuckling device. In treatment 2 and 3 remote physical separation of the cow and calf took place on day 0. Behaviours were recorded individually by instantaneous and behaviour sampling methods on day 0 and day 7. On day 0, the TRAD calves vocalized (P<0.05) more than CON and ALT calves. TRAD and ALT calves walked (P<0.05) more than CON calves. TRAD calves spent less time eating than CON (P<0.05) but did not differ from ALT calves (P>0.05). On day 7, TRAD calves walked (P<0.05) more than ALT calves but did not differ from CON calves. TRAD calves spent less time eating than CON and ALT calves (P<0.05). In conclusion the use of nose-flaps seems to reduce weaning distress in swamp buffalo calf.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P016 Ani_31.pdf&id=1883&keeptrack=5
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของวิธีการหย่านมแบบทางเลือกต่อพฤติกรรมของลูกกระบือปลัก
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของวิธีการให้อาหารระยะก่อนหย่านมต่อสมรรถภาพการผลิตลูกโคนม อิทธิพลของขนาดกลุ่มต่อพฤติกรรมการแทะเล็มในเวลากลางคืนของกระบือปลักสาว ความสำคัญของน้ำหนักแม่ที่มีต่อสมรรถนะก่อนหย่านมของลูกโคขาวลำพูน การใช้สารโปรไบโอติคเสริมในอาหารลูกสุกรหย่านม ผลการเสริมแคลเซียมบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม การกำหนดบริเวณลงปลักและขับถ่ายของเสียเพื่อลดการทำลายแปลงหญ้าโดยกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็มเพื่อระบบการเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่มีผลต่อพฤติกรรมของเห็บโค ผลของความทรงจำสายสัมพันธ์ของแม่และลูกสุกรระยะดูดนมโดยใช้สิ่งเร้าเป็นเสียงแม่สุกรเรียกลูกดูดนมต่อพฤติกรรมที่สุขสบายและสมรรถนะของลูกสุกร ผลของกากถั่วเหลืองหมักน้ำคั้นจากเปลือกสับปะรดในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม ลของการเสริมสมุนไพรผสม เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์® และ/หรือมู-พลัส® ในอาหารต่อสมรรถผลิตในลูกสุกรหย่านม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก