สืบค้นงานวิจัย
แหล่ง ฤดูการทำประมง และแรงงานประมง ของเรือประมงปลากะตักที่แจ้งเข้าออกในประเทศไทย ปี 2563
นายสุเมธ เชิงสะอาด - กรมประมง, กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
ชื่อเรื่อง: แหล่ง ฤดูการทำประมง และแรงงานประมง ของเรือประมงปลากะตักที่แจ้งเข้าออกในประเทศไทย ปี 2563
ชื่อเรื่อง (EN): Fishing Ground, Season and Labor of Anchovy Fishing Vessels which Notify to Leave and Enter Port in 202
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นายสุเมธ เชิงสะอาด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sumat Cherngsaad
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไม่มี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): None
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 65-3-1-1304-65033
ชื่อแหล่งทุน: 0
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: ไม่มี
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2563
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2563
เอกสารแนบ: http://file.fisheries.go.th/f/a0ef106f79/
พื้นที่ดำเนินการ: ประเทศไทย
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 2563
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2563
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
แหล่ง ฤดูการทำประมง และแรงงานประมง ของเรือประมงปลากะตักที่แจ้งเข้าออกในประเทศไทย ปี 2563
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
2563
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การประมงปลากะตักในอ่าวไทย ความคิดเห็นของชาวประมงต่อการทำประมงปลากะตัก การศึกษาการทำการประมงของเรือประมงประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก ผ่านระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) ในปี 2562 การศึกษาการประเมินปริมาณการจับสัตว์น้ำและการลงแรงทำการประมงเครื่องมือทำการประมงอวนลาก โดยใช้ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุดบันทึกการทำการประมงและองค์ประกอบสัตว์น้ำ ชีวประมงของปลากะตักในน่านน้ำไทย การประมงอวนครอบปลากะตักที่แจ้งเข้าออกเพื่อขึ้นสัตว์น้ำต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้าออกตราด ปี 2561 ทรัพยากรประมงจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักบริเวณอ่าวไทยตอนใน การประมงอวนครอบปลากะตักที่แจ้งเข้าออกในจังหวัดสงขลาปี 2562 ชีววิทยาและการทำประมงของกุ้งหัวมัน Metapenaeus brevicornis บริเวณแหล่งทำการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช การวิเคราะห์ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก