สืบค้นงานวิจัย
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 5-3-5 ต่อการให้ผลผลิตของยางพารา
ประสาทพร กออวยชัย - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 5-3-5 ต่อการให้ผลผลิตของยางพารา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประสาทพร กออวยชัย
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 5-3-5 ต่อการให้ผลผลิตของยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
2556
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 5-3-5 ต่อการให้ผลผลิตของยางพาราและศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้เหมาะสมกับยางพารา(โครงการปีที่ 2) การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ กลุ่มวิจัยยางพารา โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อผลผลิตแตงขาวหนามดำ อัตราปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตของผักกาดหอม การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีผสมผสานกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในนาราษฎร์ จังหวัดอุบลราชธานี การเพิ่มผลผลิตยางพาราและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก