สืบค้นงานวิจัย
ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสง
มงคล ตุ่นเฮ้า - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสง
ชื่อเรื่อง (EN): Design and development of a peanut chopper
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มงคล ตุ่นเฮ้า
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Mongkol Tunhaw
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อย ให้มีความเหมาะสมสำหรับหั่นย่อยต้นถั่วลิสงหลังปลิดฝัก เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และทำ ปุ๋ยหมัก ตัวเครื่องมีใบมีดสำหรับหั่นย่อยจำนวน 2 ใบ ความยาว 1 ฟุต ทำจากเหล็กไฮสปีด ติดตั้งตรงข้ามกัน วางมุมเอียง 18 องศา กับแนวระดับที่ความเร็วรอบของใบมีดหั่น 900 รอบต่อนาที มีอัตราการทำงาน 515 กม./ชม. ความเร็วการป้อน 3 ม./นาที ขนาดชิ้นที่หั่นย่อยได้ 6.2-7.9 ชม โดยใช้เครื่องยนต์ 6 แรงม้าเป็นต้นกำลัง อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตรต่อชม.
บทคัดย่อ (EN): Objectives of this research project were to design and develop a peanut haulm cutting machine (chopper) in order to prepare peanut haulm suitable for making animal feed or compost. Two cutting knives made of high-speed steel with 1 foot in length were installed at the opposite sides (of the shaft). The angle of the knives was set up horizontally at 18 degrees. The knives rotated at 900 rpm and the machine has capacity of cutting peanut haulm at 515 kg/hr. At the feed rate of 3 m/min, the length of chopped product was about 6.2 - 7.6 cm. The machine was powered by a 6-horsepower gasoline engine and its fuel consumption rate was 1 L/hr
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=89.pdf&id=579&keeptrack=9
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสง
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2562
เอกสารแนบ 1
การใช้ต้นถั่วลิสงแห้งเป็นอาหารเสริมสำหรับแกะ การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นฟาง การควบคุมโรคโคนเน่าขาวของถั่วลิสงด้วยเชื้อรา Trichoderma การศึกษาโปรตีนที่ถูกย่อยในถั่วลิสงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยในระดับเกษตรกร การออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงน้ำยางข้นแบบอัตโนมัติ โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเฉพาะพื้นที่ การศึกษาถั่วลิสงเถาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (3) ผลของระยะตัดต้นถั่วและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเถาสายพันธุอมาริลโล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก