สืบค้นงานวิจัย
ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด
ช่อลัดดา เที่ยงพุก - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่อง: ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด
ชื่อเรื่อง (EN): Protect your eyes with corn
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ช่อลัดดา เที่ยงพุก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chowladda Teangpook
หน่วยงานสังกัดผู้แต่ง:
ชุดเอกสาร: วารสารอาหาร
tarr.volume: 43
tarr.number: 1
tarr.page: 46-50
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ภาษา (EN): th
จำนวนหน้า: 5
เอกสารแนบ: http://158.108.94.117/Public/PUB0851.pdf
เผยแพร่โดย: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มเป้าหมาย:
คำสำคัญ: ข้าวโพด
คำสำคัญ (EN): corn
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทำข้าวโพดหมัก (Corn silage) การทดสอบผลผลิตประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ข้าวโพดหวานกับข้าวโพดเทียน การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดรับประทานฝักสดโดยวิธีเขตกรรม (ข้าวโพดหวาน) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดจากจุลินทรีย์ การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ของข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวานเป็นอาหารสัตว์ การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า ทิศทางในการพัฒนาข้าวโพด ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ต่าง ๆ ต่อการทำลายของด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motsch.) ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิต ของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน การเปรียบเทียบสมรรถนะการผสมของข้าวโพดเทียนพันธุ์พื้นเมือง ในการประเมินสร้างพันธุ์ข้าวโพดเทียนลูกผสม
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก