สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาความหลากหลายของลักษณะภายนอกที่ปรากฏในสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยตามลักษณะอุดมทัศนีย์ในจังหวัดพิษณุโลก
ณวรรณพร จิรารัตน์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความหลากหลายของลักษณะภายนอกที่ปรากฏในสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยตามลักษณะอุดมทัศนีย์ในจังหวัดพิษณุโลก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณวรรณพร จิรารัตน์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: พิษณุโลก
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาความหลากหลายของลักษณะภายนอกที่ปรากฏในสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยตามลักษณะอุดมทัศนีย์ในจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2558
โครงการศึกษาความหลากหลายของลักษณะภายนอกที่ปรากฏในสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยตามลักษณะอุดมทัศนีย์ในจังหวัดพิษณุโลก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก การศึกษาความหลากหลายของยีน HSP 70 ในไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์ต่างๆ ความหลากหลายของไก่เหลืองหางขาวตามลักษณะอุดมทัศนีย์ในจังหวัดพิษณุโลก ผลของสถานที่ การศึกษา สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์การผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อรายได้ของเกษตรกรในวังทอง เมือง บางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ อิทธิพลของโปรตีนต่ออัตราการไข่ และรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ของแม่ไก่พันธุ์พื้นเมือง ความหลากหลายของอาหารสัตว์ท้องถิ่นต่อสีแข้งของไก่พื้นเมืองในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก การใช้แหนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมือง ผลการใช้โปรตีนระดับต่ำในอาหารไก่พันธุ์พื้นเมือง-เซี่ยงไฮในสภาพขังกรง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก