สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
ชลดรงค์ ทองสง - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
ชื่อเรื่อง (EN): The Research Project for Development of Health Tourism at Tumkhouplu Hot Spring.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชลดรงค์ ทองสง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chondarong Tongsong
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-52-042
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: มจ.1-52-042
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 155,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2552
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2552
เอกสารแนบ 1
การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบพลูด้วยคลื่นไมโครเวฟ การพัฒนาภูมิภาคแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมันเทศ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเผือก โครงการวิจัยและพัฒนาการอารักขาเห็ด โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตทับทิม ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะม่วง โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตลองกองคุณภาพเพื่อการส่งออก โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าบัว ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตลองกอง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก