สืบค้นงานวิจัย
วงศ์วานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวโมเลกุลของราในสกุล Pestalotiopsis ในประเทศไทย
เอกชัย ชูเกียติโรจน์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อเรื่อง: วงศ์วานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวโมเลกุลของราในสกุล Pestalotiopsis ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Biochemistry and Phylogeny of Pestalotiopsis
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เอกชัย ชูเกียติโรจน์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
เอกสารแนบ: http://archives.mfu.ac.th/database/items/show/1447
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
วงศ์วานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวโมเลกุลของราในสกุล Pestalotiopsis ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
30 กันยายน 2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทของราในพืชสกุล Pandanaceae วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย ความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากพันธ์ข้าวไร่ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การศึกษา Subtype ของเชื้อไวรัสAvian Influenza A จากสัตว์ปีกในประเทศไทย ความหลากหลายของพืชให้กลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศไทย การศึกษาความหลากหลายของยีน HSP 70 ในไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์ต่างๆ ความหลากหลายของแมลงน้ำในป่าชายเลนในเขตภาคกลางของประเทศไทย KM ในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ความหลากหลายทางบรรพชีวินวิทยาซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก