สืบค้นงานวิจัย
กาแฟเพื่อสุขภาพ
ชุษณา เมฆโหรา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่อง: กาแฟเพื่อสุขภาพ
ชื่อเรื่อง (EN): Coffee for health
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชุษณา เมฆโหรา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chusana Mekhora
หน่วยงานสังกัดผู้แต่ง:
ชุดเอกสาร: วารสารอาหาร
tarr.volume: 45
tarr.number: 4
tarr.page: 15-21
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ภาษา (EN): th
จำนวนหน้า: ึ7
เอกสารแนบ: http://158.108.94.117/Public/PUB0862.pdf
เผยแพร่โดย: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มเป้าหมาย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
กาแฟเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษากระบวนการปลูกกาแฟ การแปรรูปกาแฟ และการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร ไร่กาแฟจ่านรินทร์ เขาค้อ สวรรค์ของคอกาแฟตัวจริง การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอะราบิกาแบบผสมผสาน : การจัดการมอดเจาะผลกาแฟโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อการผลิตกาแฟปลอดภัย การพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟดอยมูเซอ จังหวัดตาก การพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟดอยมูเซอ จังหวัดตาก ชุดโครงการวิจัยและพัฒนากาแฟ ความเป็นมาของกาแฟโรบัสต้า การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ การปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดชุมพรเปรียบเทียบกับการปลูกกาแฟอย่างถูกต้องและเหมาะสม(GAP) การปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดชุมพรเปรียบเทียบกับการปลูกกาแฟอย่างถูกต้องและเหมาะสม(GAP)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก