สืบค้นงานวิจัย
ประเมินผลการปล่อยกุ้งก้ามกรามในบึงสีไฟ
ภาณุเดช สุโกมล - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ประเมินผลการปล่อยกุ้งก้ามกรามในบึงสีไฟ
ชื่อเรื่อง (EN): Growth Performance and Production of Fresh water Prawn Macrobranchium rosenbergii de Man in Bung Sri Fai Phichit Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภาณุเดช สุโกมล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประเมินผลการปล่อยกุ้งก้ามกรามในบึงสีไฟ
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค การศึกษาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนาโดยใช้อัตราปล่อยต่างๆกัน การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งก้ามกราม การแปลงเพศกุ้งก้ามกรามโดยวิธี Andrectomy การนำน้ำที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามกลับมาใช้ใหม่ การประเมินสถานภาพระบบนิเวศน์แหล่งน้ำและทรัพยากรประมงในบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร เพื่อการบริหารจัดการ ชีววิทยาบางประการของปลากระดี่หม้อในบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก