สืบค้นงานวิจัย
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
สุนทรี เพ็ชรดี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อเรื่อง (EN): Roles of Germinated Brown Rice Extract in Cardiovascular Disease
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุนทรี เพ็ชรดี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด” แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร. สุนทรี เพ็ชรดี เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลไกการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องในระดับโมเลกุล ในการป้องกันหัวใจของสารสกัดหยาบ และกลุ่มสารประกอบบริสุทธิ์ ที่แยกได้จากข้าวกล้องหอมมะลิงอก และข้าวกล้องหอมแดงงอก และ 2) ศึกษากลไกการทำงานทางไฟฟ้าในการป้องกันหัวใจของสารสกัดหยาบ และกลุ่มสารประกอบบริสุทธิ์ ที่แยกได้จากข้าวกล้องหอมมะลิงอก และข้าวกล้องหอมแดงงอก จากการศึกษาวิจัยพบว่า สารสกัดจากข้าวกล้องงอก (GBR) แสดงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี และ GBR ช่วยลดการการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจใน เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจในสภาวะขาดเลือดจำลอง sI/R นอกจากนี้ GBR สามารถยับยั้งการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์โดยการยับยั้งการผลิตของสารอนุมูลอิสระ (ROS), p-38MAPK และ caspase3  ผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากข้าวกล้องงอกสามารถการป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้  การบริโภคข้าวกล้องงอกอาจมีประโยชน์ทางโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวจากขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัย ได้ข้อมูลที่สามารถใช้ในการอธิบายกลไกการทำงานของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกเพื่อป้องกันและชะลอการเกิดการตายเฉียบพลัน (SCD) จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ SCD ได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจในประเทศ ผลงานวิจัยที่ได้จากโครงงานวิจัยนี้ นำไปสู่การพัฒนาการใช้ข้าวกล้องงอก ในการรักษา และการป้องกันการเกิดการตายอย่างเฉียบพลันเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ในอนาคต 
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-11-03
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-11-02
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 พฤศจิกายน 2558
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(ปีที่3) ผลของข้าวกล้องงอกในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก บ๊ะจ่างข้าวกล้องงอก 4 นํ้าข้าวกล้องงอก การเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก และความสัมพันธ์กับสีของข้าว ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก