สืบค้นงานวิจัย
การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ารูซี่ในโคเนื้อ
ณุทนาถ โคตรพรหม - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ารูซี่ในโคเนื้อ
ชื่อเรื่อง (EN): n/a
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณุทนาถ โคตรพรหม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): n/a
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): n/a
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): n/a
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ารูซี่ในโคเนื้อ
กรมปศุสัตว์
2550
กรมปศุสัตว์
หญ้ารูซี่ การทดสอบและสาธิตการใช้หญ้ารูซี่หมักสำหรับโครีดนมในช่วงฤดูแล้ง ผลของการใช้หญ้ารูซี่สดเลี้ยงห่านโดยเสริมอาหารข้นที่มีระดับโปรตีนและพลังงานต่างกัน โภชนะที่ย่อยได้ของหญ้ารูซี่ การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีสีม่วงในโคเนื้อ การคัดเลือกพันธุ์หญ้ารูซี่ทนทานต่อสภาพแล้งโดยใช้สาร Polyethylene glycol ผลของวิธีบ่มต่อคุณภาพเมล็ดหญ้ารูซี่ * ผลการทดลองขุนโคเนื้อ อัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ารูซี่ ผลการตอบแทนและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ผลิตโดยเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก