สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลไม้ในเขตภาคเหนือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
พีระศักดิ์ ฉายประสาท - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลไม้ในเขตภาคเหนือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
ชื่อเรื่อง (EN): Research and development of fruit processing in the northern region to create value added products
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พีระศักดิ์ ฉายประสาท
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Peerasak Chaiprasart
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561-07-06
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562-07-05
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1) เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเพื่อการจำหน่ายในตลาดในประเทศและต่างประเทศ 2) เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเชิงพาณิชย์ให้เป็นไปตามระบบการผลิตที่ดีและปลอดภัย (Good Manufacturing Practice) 3) เพื่อศึกษาทบทวนศักยภาพการผลิตและสถานภาพทางการตลาดมะม่วงแปรรูปในพื้นที่เป้าหมาย 4) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตการแปรรูป 5) เพื่อถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ให้แก่เกษตรผู้ปลูกมะม่วง และผู้สนใจ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลไม้ในเขตภาคเหนือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 กรกฎาคม 2562
การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบ Aeroporic การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยผงสาเร็จรูป การยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดและเครือข่ายผู้ปลูกข้าวไทยที่มีคุณลักษณะพิเศษ (สายพันธุ์ทับทิมชุมแพและมะลินิลสุรินทร์) ในเขตภาคเหนือตอนล่างด้วยนวัตกรรมการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบภาคเหนือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ ปีที่ 6 สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว. รูปแบบสำนักงานเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค (ABC Research Hub) แนวทางการทำตลาดสุกรอินทรีย์ (หมูหลุม) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเขตภาคเหนือ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก