สืบค้นงานวิจัย
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ
รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่อสำอางเชิงพาณิชย์ โครงการย่อย : โครงการพัฒนาสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่อสำอาง กิจกรรม : การพัฒนาสารสกัดเหลือกปลาหมอเพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561-12-21
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-12-21
เอกสารแนบ: https://stdb.mhesi.go.th/research/94894
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
21 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบ 1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่อสำอางเชิงพาณิชย์ โครงการย่อย : โครงการพัฒนาสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่อสำอาง กิจกรรม : การพัฒนาสารสกัดเหลือกปลาหมอเพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ โครงการย่อย : โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การปรับปรุงคุณภ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ โครงการย่อย : โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การทดสอบประสิท การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิจภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์จากลูกประคบไทย โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดสกัดเข้มข้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากจากสารสกัดผลมะแขว่น ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะไฟจีน โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพโคนมจังหวัดมหาสารคามเพื่อความยั่งยืน: กรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์กากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก