สืบค้นงานวิจัย
การใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวัน
พรอนันต์ บุญก่อน - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวัน
ชื่อเรื่อง (EN): Activation of antioxidant capacity and some antioxidants in sunflower sprouts by ultraviolet light
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรอนันต์ บุญก่อน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pornanan Boonkorn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Haruthai Thaisuchat
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการกระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวันด้วยแสงอัลตราไวโอเลต โดยเพาะต้นอ่อนทานตะวันแล้วนำมาผ่านแสงอัลตราไวโอเลตทุกวันเป็นระยะเวลานาน 0, 1, 2 และ 4 นาที เป็นเวลา 6 วัน พบว่าแสงอัลตราไวโอเลตสามารถกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดใน ต้นอ่อนทานตะวันได้ โดยชุดที่ได้รับแสงเป็นระยะเวลา 4 นาทีต่อวัน มีค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณ วิตามินซี ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ ปริมาณแคโรทีนอยด์ และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้สูง กว่าต้นอ่อนทานตะวันที่ได้รับแสงอัลตราไวโอเลตในระยะเวลาอื่นอย่างมีนัยสำคัญ (P‹0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 45.25%, 21.52 mg/100 ml, 10.43 mg GAE (gallic acid equivalent)/g, 0.84 mg/g และ 6.37%Brix ตามลำดับ ขณะที่ชุดที่ได้ รับแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 1 นาที มีปริมาณแอนโทไซยานินสูงกว่าชุดอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ (9.64 mg/100 g) จาก การทดลองนี้ยังพบว่าการได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเป็นระยะเวลานานขึ้นมีผลลดค่าเปอร์เซ็นต์การงอก น้ำหนัก และความ ยาวของต้นอ่อนทานตะวันลง แต่ไม่มีผลต่อคะแนนการประเมินความชอบโดยรวมแต่อย่างใด
บทคัดย่อ (EN): The research was aimed to study the effect of ultraviolet light on some antioxidants in sunflower sprouts by cultivated sunflower sprouts and radiated them by ultraviolet light for 0, 1, 2 and 4 minutes, everyday for 6 days. The research showed that ultraviolet light could stimulate some antioxidants in sunflower sprouts. The treatment of 4 minutes radiation had significantly (P‹0.05) higher antioxidant capacity, content of vitamin C, total phenolic compounds, caroteniods and total soluble solids than other treatments (45.25%, 21.52 mg/100 ml, 10.43 mg GAE (gallic acid equivalent)/g, 0.84 mg/g and 6.37%Brix, respectively). Sunflower sprouts in one-minute treatment had higher anthocyanin content than other treatments (9.64 mg/100 g). However, germination percentage, weight and stem elongation of sunflower sprouts radiated with ultraviolet light decreased when radiated time increased, without affected the preference score.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P135 Hor10.pdf&id=3178&keeptrack=1
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวัน
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2561
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้กินได้ 15 ชนิด ในจังหวัดมหาสารคาม ผลของชนิด ความเข้มข้น และขั้นตอนการใช้น้ำสมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในพลอพอริส สมบัติบางประการทางกายภาพ คุณสมบัติเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของใบและผลมะกิ๊ง การเหนี่ยวนำและการเพาะเลี้ยงรากลอยจากถั่วลิสงงอกเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ การเก็บกักสารต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายเตาในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวดำ การวิเคราะห์สาร caffeic acid phenethyl ester (CAPE)ในสารสกัดพลอพอลิสและฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ผลของความร้อนต่อคุณภาพการสี คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวใหม่ที่ปลูกแบบนาขั้นบันได ในจังหวัดพิษณุโลก ผลของการเหนี่ยวนำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและสารเรสเวอราทรอลในรากลอยของถั่วลิสงต่อการป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารกำจัดวัชพืชพาราควอต

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก