สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเลี้ยงปลาดุกผสมร่วมกับปลานิลในสวนปาล์มน้ำมัน
ยุทธนา สว่างอารมย์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: ผลของการเลี้ยงปลาดุกผสมร่วมกับปลานิลในสวนปาล์มน้ำมัน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ยุทธนา สว่างอารมย์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สกอ.(ภาคใต้)-53-003
ชื่อแหล่งทุน: เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเลี้ยงปลาดุกผสมร่วมกับปลานิลในสวนปาล์มน้ำมัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2553
ผลกระทบการเลี้ยงต่อการกำจัดกลิ่นโคลนในปลานิล ผลของระบบการเลี้ยงต่อการกำจัดกลิ่นโคลนในปลานิล การศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากร่องในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มในสูตรอาหาร การพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปลอดภัย:การพัฒนาการเลี้ยงปลานิลให้ปลอดจากการปนเปื้อนของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผลของการเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ทนเค็มร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อปูพื้นพลาสติก การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักจากปลานิล การเลี้ยงปลาดุกอุยในกระชังโดยการให้อาหารในเวลาที่ต่างกัน การเสริมกุ้งก้ามกรามในระการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น พัฒนาการและการจำแนกชนิดของลูกปลาดุกวัยอ่อน ผลของการเสริมเศษเนื้อจากโครงปลานิลต่อคุณภาพของบะหมี่ไข่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก