สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการออกดอกติดผลของลิ้นจี่
นภดล จรัสสัมฤทธิ์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการออกดอกติดผลของลิ้นจี่
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นภดล จรัสสัมฤทธิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สัณห์ ละอองศรี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-36-013
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2534
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2536
เอกสารแนบ: http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/research/2549/nopadol_jarassamrit_2536_1/fulltext.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการออกดอกติดผลของลิ้นจี่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2536
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลกระทบของการให้น้ำต่อการออกดอกและติดผลของลำไย ผลของแมงกานีสต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ผลของอุณหภูมิรากต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ผลของอายุผลและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการสร้างแคลลัสในพืชสกุล Garcinia การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย ผลของโปแตสเซียมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินของลิ้นจี่ อิทธิพลของช่วงแสง ระดับความลึก ความกว้างของน้ำ และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่มีต่อการเจริญเติบโต และการออกดอกของบัวหลวงพันธุ์ต่างประเทศ ผลของสาร Trinexapac-ethyl สารเร่งการสุกแก่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำตาลของข้าวฟ่างหวาน การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดเพื่อการเพิ่มขนาดผลลำไยพันธุ์ดอ การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่ากออ้อยและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของอ้อยตออย่างแม่นยำ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก