สืบค้นงานวิจัย
วิถีชีวิตแบบสโลว์ฟูดส์… เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่อง: วิถีชีวิตแบบสโลว์ฟูดส์… เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ชื่อเรื่อง (EN): Slow-food lifestyle… for a good quality of life
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Duangchan Hengsawadi
หน่วยงานสังกัดผู้แต่ง:
ชุดเอกสาร: วารสารอาหาร
tarr.volume: 42
tarr.number: 4
tarr.page: 270-273
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
จำนวนหน้า: 4
เอกสารแนบ: http://158.108.94.117/Public/PUB0850.pdf
เผยแพร่โดย: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มเป้าหมาย:
คำสำคัญ: อาหาร
คำสำคัญ (EN): food
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
วิถีชีวิตแบบสโลว์ฟูดส์… เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและสายใยอาหารของสิ่งมีชีวิตในมวลน้ำและสิ่งมีชีวิตพื้นทะเลบริเวณชายฝั่งเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผลของอาหารหยาบคุณภาพดีต่อคุณภาพเนื้อและสัดส่วนของกรดไขมันในเนื้อโค การใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเลี้ยงโคนม การเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารไก่ไข่ การอนุบาลลูกปลาอโรวานาด้วยอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน การอนุบาลลูกกบนาด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมยีสต์มีชีวิต ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นสำหรับโคนม (1) ในสภาพการให้อาหารหยาบคุณภาพดี การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและการสำรวจความหลากหลายของแหล่งวัตถุดิบอาหารพื้นถิ่น เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา วิจัยพัฒนาวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินวัสดุปลูกและการให้ธาตุอาหารที่ดีต่อการผลิตพืชที่ปลอดภัยแบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) การวิจัยและพัฒนาโมเดลการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขนาดเล็กภายใต้บริบทสังคมและวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก