สืบค้นงานวิจัย
กลุ่มวิจัยยางพารา
กิริยา สังข์ทองวิเศษ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: กลุ่มวิจัยยางพารา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กิริยา สังข์ทองวิเศษ
คำสำคัญ: ยางพารา
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
กลุ่มวิจัยยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
2555
การวิจัยและพัฒนาไม้ยางพารา การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัยยางพาราที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กการประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง-ม.ส.(1) สังเคราะห์ผลการวิจัยยางพารา ปี 2555 การสังเคราะห์งานวิจัยขนาดเล็กและขนาดกลางเรื่องยางพาราเพื่อสนับสนุนการสร้างนักวิจัยรองรับอุตสาหกรรมยางพารา การวิจัยเครื่องถอนต้นกล้ายางพารา โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา การติดตาม วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนงานวิจัยยางพารา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และการทบทวนเพื่อเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติฉบับใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) การติดตาม ประเมินผล และการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยด้านยางพารา การวิจัยอัตราส่วนการผลสมยางพาราธรรมชาติในแอสฟัลต์ซีเมนต์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก