สืบค้นงานวิจัย
เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วพุ่มฝักสดในท้องถิ่น
นรินทร์ แขมพิมาย - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วพุ่มฝักสดในท้องถิ่น
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นรินทร์ แขมพิมาย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดก็คือ TT835-898-2 รองลงมาคือ Bushitao ซึ่งปรับตัวได้ดีทั้งสภาพดินมีความสมบูรณ์สูงและต่ำ
ชื่อแหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 04002403
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วพุ่มฝักสดในท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วพุ่มฝักสดในท้องถิ่น การปรับปรุงพันธุ์ไหมไทย 4 สายพันธุ์ (ลูกผสมคู่ : Double cross hybrid) ต้านทานโรคแกรสเซอรี่ : การเปรียบเทียบพันธุ์ในระดับท้องถิ่นต่างๆ และการเปรียบเทียบพันธุ์ในภาคเกษตรกร การเปรียบเทียบถั่วเหลืองพันธุ์กลายในท้องถิ่น เปรียบเทียบพันธุ์ไหมลูกผสมต่างประเทศพันธุ์ใหม่ 4 พันธุ์ในท้องถิ่นต่างๆ การเปรียบเทียบพันธุ์หม่อน เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วพุ่มเมล็ดสีดำในท้องถิ่น ศึกษาและเปรียบเทียบพันธุ์หม่อนสายพันธุ์ต่างประเทศ การเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่นของอ้อยลูกผสม ชุด CSB11 ในเขตภาคกลาง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง (เค 233/1) การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง (เค 247/1)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก