สืบค้นงานวิจัย
รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง
กัลยา คุปต์กาญจนากุล - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง
ชื่อเรื่อง (EN): Plant Ideotype for High Grain Yield in Deepwater Rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กัลยา คุปต์กาญจนากุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kalaya Kupkachanakul
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ปลูกข้าว 2 การทดลองในนาน้ำลึกที่สถานีทดลองข้าวหันตรา จ. พระนครศรีอยุธนา ฤดูนาปี พ.ศ. 2531 และ 2532 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขึ้นน้ำ ใช้ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์รัฐบาล จำนวน 20 พันธุ์ ผลการทดลองปรากฎว่า ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมืองแต่ละพันธุ์มีลักษณะการเจริญเติบโต และผลผลิตแตกต่างกันคล้ายกับข้าวพันธุ์รัฐบาล ผลผลิตสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนต้นต่อพื้นที่ จำนวนรวงต่อพื้นที่และดัชนีเก็บเกี่ยว แต่เป็นปฏิภาคกลับกับยาวของลำต้น ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับเปอร์เซ็นต์ต้นที่ให้รวง น้ำหนักแห้ง และอายุการเก็บเกี่ยวต่ำ น้ำหนักเมล็ดดีต่อรวงสัมพันธ์โดยตรงกับผลผลิตในปี พ.ศ. 2531 แต่เป็นปฏิภาคกลับกันในปี พ.ศ. 2532
บทคัดย่อ (EN): Two field experiments were conducted under natural deepwater condition at the Huntra Rice Experiment Station, Ayutthaya, Thailand in 1988 and 1989 wet season to study growth performance and yield relationship of twenty deepwater rice cultivars. Yielding ability and agronomic characteristics differred among rice cultivars. Simple linear correlation analysis showed positive relationship between grain yield and panicle number, tiller munber at maturity, and harvest index but negative relationship with plant length. No strong relationship between grain yield and percent productive tiller, growth duration and dry matter production. The relationship between grain yield and panicle weght was positive in 1988 but negative in 1989.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2533
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2533
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง
กรมวิชาการเกษตร
2533
เอกสารแนบ 1
รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพข้าวนึ่งที่ทำจากข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก "เครื่องหยอดข้าวแห้ง" ทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ ผลของโพแทสเซียมต่อคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีของข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก การศึกษาสาเหตุการเกิดข้าวแดงปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์และคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าวขึ้นน้ำและข้าวน้ำลึกในภาคตะวันออกของประเทศไทย การทดสอบหาระยะเวลา อัตราการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกร การทดสอบการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำนาข้าวขึ้นน้ำ ในสภาพนาเกษตรกร การศึกษาผลตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของข้าวขึ้นน้ำในเขต จ.สุพรรณบุรี ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก