สืบค้นงานวิจัย
การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข14 เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตภาคเหนือ
เยาวลักษณ์ กันยะมี - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข14 เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตภาคเหนือ
ชื่อเรื่อง (EN): Evaluation of RD14 seed longevity using accelerated aging test
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เยาวลักษณ์ กันยะมี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Yawvaluck Gunyamee
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Anchalee Prasertsak
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาการทำนายการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตร้อนชื้น ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข14 ที่ผลิตในฤดูนาปี 2556 ไปเก็บรักษาในกระสอบพลาสติกสานที่อุณหภูมิห้อง และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกเดือน นำเมล็ดอีกส่วนหนึ่งไปเร่งอายุที่อุณหภูมิ 44 46 และ 48 0ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 100 % นาน 72 96 120 และ 144 ชม.และหาความสัมพันธ์ของความงอกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการเร่งอายุกับการเก็บรักษาในกระสอบพลาสติกสานในสภาพที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความชื้นประมาณ 13 % สามารถคงความงอกไว้ไม่ต่ำกว่า 80 % นาน 6 เดือน การเร่งอายุที่อุณหภูมิ 460ซ 144 ชม และ 480ซ 120 ชม. สามารถนำมาใช้เร่งอายุเพื่อประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะใช้ประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกสานภายใต้สภาพแวดล้อมของภาคเหนือได้นาน 6 เดือน
บทคัดย่อ (EN): Present study was conducted to evaluate RD14 seed accelerated aging for longevity in humid tropic at Phrae Rice Research Center. Rice seeds from wet season, 2012 were stored in plastic bags at room temperature and were monitored for seed quality every month. Moreover, the rice seed samples were aliquoted for Accelerated Againg Test (AA) with 100% relative humidity and the temperature condition was varied from 44 46 and 48 0c for 72 96 120 and 144 hrs, respectively. The results revealed the correlation between seed germination from each temperature and time accelerated aging and seed stored in plastic bags at room temperature. It was shown that RD14 seed at moisture content 13% in plastic bag could be stored for 6 months with more than 80 % germination. Moreover, the accelerated aging results shown that at 46 and 480c for 144 and 120 hrs, respectively could be used to examine rice seed quality that stored in plastic bag under humid environment in the north of Thailand for 6 months
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/328815
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข14 เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตภาคเหนือ
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หญ้าที่ระดับความชื้นต่างๆกันในกระป๋องสังกะสีผนึกด้วยขี้ผึ้ง แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน ผลกระทบของโรคเมล็ดด่างต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าว การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก