สืบค้นงานวิจัย
ผลของอุณหภูมิและการระบายอากาศในบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวัน
มยุรฉัตร เผือกไร่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิและการระบายอากาศในบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวัน
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of temperature and packaging ventilation on quality of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tuber.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มยุรฉัตร เผือกไร่
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Mayurachat Puakrai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: แก่นตะวันเป็นพืชหัวที่มีเปลือกบางสูญเสียความชื้นได้ง่าย จึงควรเก็บรักษาหัวแก่นตะวันไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มี การระบายอากาศน้อยเพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวแก่นตะวันด้วยการใช้ถุงพอลิเอทธิลีน (polyethylene, PE) ที่มีการเจาะรูระบายอากาศและอุณหภูมิที่มีต่อคุณภาพของ หัวแก่นตะวันสด โดยคัดเลือกหัวแก่นตะวันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตัดแต่งและบรรจุใส่ในถุงพอลิเอทธิลีนขนาด 5x8 นิ้ว เจาะ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซ.) จำนวน 4 และ 8 รู และแบบไม่เจาะรูเป็นชุดควบคุม ทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 'C และอุณหภูมิห้อง (28+2 *C) ผลการทดลองแก่นตะวันที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องมีการเสื่อมสภาพที่เร็วโดยแก่นตะวันที่เก็บ ในถุงไม่เจาะรู ในสัปดาห์ที่ 2 เกิดการงอกของหัวใหม่และเน่าเสีย และแบบเจาะ 4 และ 8 รู สามารถยึดอายุการเก็บใน อุณหภูมิห้องได้อีก 7 และ 4 สัปดาห์ จึงเกิดการงอกและเน่าเสีย เนื่องจากมีการระบายอากาศจึงทำให้เก็บรักษาได้นาน กว่าแบบไม่เจาะรูในอุณหภูมิห้อง ส่วนการเก็บรักษาแก่นตะวันในอุณหภูมิ 5 *C พบว่าสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ นานกว่า 10 สัปดาห์ โดยที่ไม่มีการเสื่อมสภาพ และลดการสูญเสียน้ำหนักได้ดีกว่าเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง ปริมาณ อินนูลินมีแนวโน้มลดลงตลอดการเก็บรักษา เนื่องมาจากการย่อยสลายของอินนูลินเป็นฟรุคโตส และปริมาณเยื่อใยดิบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อมีการสูญเสียน้ำหนักมากขึ้น เนื่องจากหัวแก่นตะวันเกิดการฝอที่ให้มีปริมาณเยื่อใยดิบเพิ่มตามไปด้วย
บทคัดย่อ (EN): Skin of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tuber easily loss its moisture, thus it should be stored in a packaged with less ventilation; this will help prolonging its storage life. The objective of this study was to examine the process of prolonging storage life of Jerusalem artichoke tubers and its quality, using perforate polyethylene (PE) bag and temperature. Tubers of similar size were selected for use in this experiment. Tuber were package in PE bag size 5x8 inch, which had the different number of holes (diameter 5 cm.) 4 and 8, compare with the imperforated PE bag (control), stored at 5±1°C and ambient temperature (28±2 °C) for 10 weeks. Jerusalem artichoke tubers storage in ambient temperature, were rapidly deteriorate in imperforate PE bag treatment, within two weeks the tuber were proliferation of rotting. In PE bag of holes 4 and 8 can be prolonging storage in ambient temperature more than 7 and 4 weeks, respectively. Jerusalem artichoke stored in temperature 5±1°C showed a long time of storage more 10 weeks. The inulin content in temperature 5±1°C of different packaging were not statistically different, but showed decreasing throughout the storage period. Inulin content was decreased due to disintegrate of inulin to be transformed fructose.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=100P-HORT-0451.pdf&id=1734&keeptrack=2
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอุณหภูมิและการระบายอากาศในบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวัน
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2556
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ความหวานของหัวแก่นตะวันหลังจากเก็บรักษาที่ระยะเวลาแตกต่างกัน ผลของวิธีการทำ matrixpriming และอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ผลของการห่อผลที่มีต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์มหาชนก ผลของกัมอารบิกที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหลงลับแลเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ศักยภาพของน้ำคั้นแก่นตะวันเพื่อการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยใช้เชื้อยีสต์ทนร้อน คุณภาพและระยะเวลาการเก็บรักษาไข่แดงเค็มอบพร้อมปรุง ผลของอุณหภูมิต่อการระงับความรู้สึกด้วยน้ำมันกานพลูในปลานิล (Oreochromis niloticus) ผลการเสริมแก่นตะวัน ขมิ้นขาว และสาคูขาวในอาหารไก่เนื้อ ต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ ผลของการใช้โอโซนต่อคุณภาพของเนื้อปูม้านึ่งในระหว่างการเก็บรักษา โดยการแช่เย็น ผลของอุณหภูมิ ความเข้มแสง และความเร็วลมต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารในไก่เนื้อเพศเมีย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก