สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือแปรรูปเส้นใยเฮมพ์
เวชยันต์ รางศรี - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือแปรรูปเส้นใยเฮมพ์
ชื่อเรื่อง (EN): Subproject 1: Improvement of Hemp Mechanical Processin
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เวชยันต์ รางศรี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการพัฒนาเครื่องแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องจักรต้นแบบสำหรับแยกเปลือกเฮมพ์ออกจากต้นอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมชุมชนบนพื้นที่สูง และศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ ที่ต่อยอดจากเครื่องแปรรูปลินิน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยมูลนิธิโครงการหลวง เครื่องต้นแบบประกอบด้วย ชุดลูกกลิ้งบด ชุดลูกกลิ้งตีและสาง โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. ป้อนต้นเฮมพ์เข้าผ่านช่องทางป้อน 2. ต้นเฮมพ์เคลื่อนที่ผ่านชุดลูกกลิ้งบดเพื่อบดให้เนื้อไม้ของเฮมพ์แตก 3. ต้นเฮมพ์เคลื่อนที่ผ่านชุดลูกกลิ้งตีและสาง ซึ่งทำหน้าที่หักเนื้อไม้ให้เป็นท่อนเล็ก และสางเศษเนื้อไม้ที่แตกหักออกจากเปลือก 4. เปลือกเฮมพ์ถูกลำเลียงออกจากเครื่อง ในส่วนความเป็นไปได้ในการนำเครื่องแปรรูปลินินมาทำการต่อยอดเพื่อนำมาใช้กับเฮมพ์ ได้นำเครื่องจักรมาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน หลังจากนั้นจึงทำการซ่อมแซมเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ และพร้อมที่จะทำการทดสอบกับเฮมพ์ การทดสอบแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ 1 การทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรต้นแบบ ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น การทดลองเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแรงดึงเพื่อแยกเปลือกเฮมพ์จากลำต้น และการทดสอบสมรรถนะการทำงาน และหาค่าของตัวแปรการการควบคุมการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง ซึ่งได้มีการทดสอบไปบ้างแล้ว และยังมีการทดสอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนที่ 2 เป็นการทดสอบการใช้งานเครื่องแปรรูปเส้นใยลินินกับเฮมพ์ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้การทดสอบเครื่องจักรต้นแบบและการทดสอบเครื่องแปรรูปลินินกับเฮมพ์มีบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากต้องทำการทดสอบกับเฮมพ์สดที่ได้รับการเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุที่เหมาะสม ในพื้นที่ที่ควบคุมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือแปรรูปเส้นใยเฮมพ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2554
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๓ : โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเฮมพ์ โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 4: การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ โครงการย่อย 6: โครงการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อย 2: โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 8: การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วยส่วนผสมของเฮมพ์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๑ : โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อย 3: การวิจัยและส่งเสริมการผลิตและการตลาดเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก