สืบค้นงานวิจัย
อัตราการแปรสภาพข้าวกล้องและข้าวสารพันธุ์ปทุมธานี 1
กัญญา เชื้อพันธุ์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: อัตราการแปรสภาพข้าวกล้องและข้าวสารพันธุ์ปทุมธานี 1
ชื่อเรื่อง (EN): Milling recovery of Pathumthani 1 rice variety
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กัญญา เชื้อพันธุ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kunya Cheaupun
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาอัตราการแปรสภาพข้าวกล้องและข้าวสารพันธุ์ปทุมธานี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวของข้าวกล้องและข้าวสารจากข้าวเปลือกชื้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการประเมินคุณภาพข้าวเปลือกชื้น ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยการเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 จากแปลงเกษตรกร ซึ่งมีความชื้นอยู่ระหว่าง 20 – 28% ทำความสะอาด คัดแยกสิ่งเจือปน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่1 กะเทาะข้าวเปลือก 2 ครั้ง คัดแยกปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสภาพข้าวกล้อง อีกส่วนหนึ่ง ลดความชื้นโดยการผึ่งลมในที่ร่ม จนเหลือความชื้นข้าวเปลือกประมาณ 14% ตรวจสอบปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสภาพข้าวสาร หาความสัมพันธ์ของปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวจากข้าวกล้องและข้าวสาร พบว่า ข้าวเปลือกที่มีความชื้นอยู่ระหว่าง 20 – 25% ปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวจากข้าวกล้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณข้าวเต็มเมล็ดจากข้าวสาร (ค่า r = 0.91**) ส่วนข้าวเปลือกที่มีความชื้นมากกว่า 25% เมื่อกะเทาะเป็นข้าวกล้องจะมีปริมาณข้าวแตกหักสูง ปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสภาพข้าวกล้องมีความแปรปรวนสูง จึงควรหาวิธีการลดความชื้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมเบื้องต้นก่อน
บทคัดย่อ (EN): Study on milling recovery of Pathumthani 1(PTT1) Rice Variety was conducted at Pathum thani Rice Research Center in 2010. The objective was to investigate head rice yield of brown rice and milled rice relationship for moist paddy quality evaluation. The moist paddy of PTT1 from farmer field at 20 – 28% moisture content was sampled. After cleaning, 2 parts of cleaned paddy were divided. For the first part, head rice from brown rice was investigated. Another part, shade drying to 14% mc. head rice from milled rice was investigated. The result showed that the moist paddy at 20 – 25% mc. head rice from brown rice was related to head rice from milled rice, with r = 0.91** . However, the moist paddy, which high moisture content more than 25%, head rice from brown rice was fluctuate, so that the preliminary rapid drying method should be investigated.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329684
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อัตราการแปรสภาพข้าวกล้องและข้าวสารพันธุ์ปทุมธานี 1
กรมการข้าว
2553
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดเมื่อเก็บในลักษณะข้าวกล้องและข้าวสาร การเก็บรักษาข้าวสารและข้าวกล้องระยะยาว ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา ดัชนีความไวของข้าวบางพันธุ์ที่มีต่อช่วงแสงตามธรรมชาติ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานแล้งภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การศึกษารอยเท้าน้ำของข้าวใน 3 จังหวัด ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว การรักษาคุณภาพของข้าวกล้องหลังการเก็บเกี่ยวโดยการใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมาเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก