สืบค้นงานวิจัย
เครื่องปอกสับปะรดสำหรับอบแห้ง
กีรติ วุฒิจารี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: เครื่องปอกสับปะรดสำหรับอบแห้ง
ชื่อเรื่อง (EN): Pineapple peeling machine for drying.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กีรติ วุฒิจารี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ประเทือง ฝั้นแก้ว
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เครื่องปอกสับปะรดสำหรับอบแห้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30 กันยายน 2556
การสร้างเครื่องวัดความเปรี้ยวของสับปะรด การพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดให้เหมาะสมกับผลสดและอุตสาหกรรมสับปะรด การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในระดับเกษตรกร โครงการทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรด(ไอศกรีมสับปะรดและแยมสับปะรด) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องลำเลียงผลสับปะรด สภาพการผลิตสับปะรดจังหวัดหนองคาย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของสับปะรดในระบบตลาด การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินในการปลูกสับปะรด การบูรณาการวิชาโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้ากับผลผลิตจากสับปะรด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก