สืบค้นงานวิจัย
วัชพืชร้ายแรงในระบบชลประทาน
สำนักวิจัยและพัฒนา - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: วัชพืชร้ายแรงในระบบชลประทาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักวิจัยและพัฒนา
ชุดเอกสาร: สำนักวิจัยและพัฒนา
บทคัดย่อ: วัชพืชร้ายแรง (Noxious Weeds) มีการเจริญเติบโตทางลำต้นอย่างรวดเร็วสามารถสืบพันธุ์ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบใช้เพศและไม่สามารถใช้เพศ ส่วนสืบพันธุ์มีการพักตัว สามารถถูกชักนำให้พักตัว ทำให้สามารถมีชีวิตรอดได้จากสภาพที่ไม่เหมาะสม
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: P ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Natural resources)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2018-06-25T02:54:56Z No. of bitstreams: 1 โปสเตอร์วัชพืชน้ำ(2 พค61).pdf: 4035179 bytes, checksum: 90f5a1198993a1ebce081c4bd58e3c14 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
วัชพืชร้ายแรงในระบบชลประทาน
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในกรมชลประทานในการกำจัดวัชพืชน้ำในระบบชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 การศึกษาการใช้ชีวมวลของวัชพืชร้ายแรงร่วมกับจุลินทรีย์ เพื่อแก้ปัญหาสาหร่ายบูม (Algae Bloom) ในแหล่งนํ้าชลประทาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชน้ำในโครงการชลประทาน การใช้ชีวมวลของวัชพืชร้ายแรงร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสาหร่ายบลูม (Algae Bloom) ในแหล่งน้ำชลประทาน โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในกรมชลประทานในการกำจัดวัชพืชน้ำในระบบชลประทาน ประจำปีงบประมาณ2562 แนวทางการควบคุมวัชพืชใต้น้ำ : เทปเล็ก (Vallisneria sp.) ที่แพร่ระบาดในพื้นที่ชลประทาน การพัฒนาเครือข่ายเซนเซอร์สำหรับระบบชลประทานอัตโนมัติ การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการแสดงผลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตรของกรมชลประทานทั่วประเทศ การพัฒนาระบบชลประทานชาญฉลาดสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำชลประทานเพื่อรักษาพื้นที่ชลประทานให้มีศักยภาพสูงในการให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ระบบโทรมาตร: กรณีศึกษาที่ II การติดตามประเมินผลระบบบำบัดน้ำทิ้งจากชุมชน ฟาร์มเลี้ยงสุกรและอุตสาหก
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก