สืบค้นงานวิจัย
อิทธิของการพอกเมล็ดร่วมกับสารป้องกันเชื้อราต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ
จักรพงษ์ กางโสภา - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: อิทธิของการพอกเมล็ดร่วมกับสารป้องกันเชื้อราต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ
ชื่อเรื่อง (EN): The influence of seed pelleting with different fungicide on seed quality and longevity of tobacco seeds
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จักรพงษ์ กางโสภา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jakkrapong Kangsopa
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: บุญมี ศิริ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Boonmee Siri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เมล็ดพันธุ์ยาสูบเป็นเมล็ดที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้ยากต่อการปลูกตลอดจนการดูแลรักษา เนื่องจากวิธีการเพาะกล้าในปัจจุบันยังมีเชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่าย ซึ่งเกิดจากความไม่สม่ำเสมอของต้นกล้าที่งอก แน่นแออัดเป็นกลุ่มๆ ดังนั้นจึงทำการพอกเมล็ดยาสูบร่วมกับสารเคมีป้องกันเชื้อราและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และอายุการเก็บรักษาโดยทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบมาพอกด้วย pumice น้ำหนัก 150 กรัม และใช้ hydroxy/propyI methy(cellulose (HPMC) ความเข้มข้น 4 % โดยน้ำหนัก ต่อเมล็ดพันธุ์ 3 กรัม เป็นวัสดุประสาน สารป้องกันเชื้อรามี 3 ชนิดคือ metalaxy, captan และ pylaclostrobin แต่ละชนิดใช้ อัตรา 2, 4 และ 6 g.ai. จากนั้นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้นาน 4 เดือน โดยสุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในลักษณะต่าง ๆ ทุก ๆ 2 เดือน ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าคุณภาพเมล็ดพันธุ์ยาสูบที่พอกร่วมกับ metalaxy อัตรา 2 และ 4 g.ai. ทำให้มีความงอกในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลองดีที่สุด รองลงมาคือ pylaclostrobin และ captan อัตรา 2 9.ai. ตามลำดับ เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพอกไว้ นาน 4 เดือน พบว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพอกร่วมกับสารป้องกันรามีความงอกลดลงจากเดิม 30-50% เพราะฉะนั้นคุณภาพหลังการพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบที่ ผ่านการพอกร่วมกับ metalaxyI, captan และ pylaclostrobin สามารถเก็บรักษาให้คงคุณภาพได้นานประมาณ 2-3 เดือน
บทคัดย่อ (EN): The tobacco (Nicotiana tabacum L.) seeds are very small. It cause very difficult to sowing. The tobacco seedling are easy infection by pathogens, caused by unevenness of germination. Therefore, this experiment was pelleted of tobacco seeds with different chemical fungicides and tested of pelleted seeds for seed quality and longevity storage. The experiment was conducted at Seed Processing Plant, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. The tobacco seeds were pelleted with pumice 150 g. per 3 g. as filler and used hydroxylpropyl methylcellulose (HPMC) at a concentration of 4% by weight as binder. Three types of fungicides were used: metalaxyl, captan and pylaclostrobin. Each type of fungicide was used 2, 4 and 6 g.ai. After that, the pelleted seeds were stored for 4 months under ambient condition. The pelleted seeds were tested for seed quality every two month. The results were shown that, the pelleted seeds with metalaxyl 3 ga.i. had the highest germination percentage tested under laboratory and greenhouse conditions. After storage for four months, the quality of pelleted seeds were decreased by 30-50 %.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O18.pdf&id=1188&keeptrack=9
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิของการพอกเมล็ดร่วมกับสารป้องกันเชื้อราต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี การพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาปลานิลในช่องทางการเคลื่อนย้าย ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน super bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน Super Bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว อิทธิพลของวัสดุประสานที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการพอกเมล็ด ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย เสถียรภาพของการเรืองแสงหลังการเคลือบและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์แตงกวา อิทธิพลของการคลุกสารเคมีป้องกันเชื้อราต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 10

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก