สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาโครงสร้างธุรกิจการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราใน จ.สุราษฎร์ธานี
สินีนาฏ มุสิกะ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครงสร้างธุรกิจการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราใน จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สินีนาฏ มุสิกะ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาโครงสร้างธุรกิจการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราใน จ.สุราษฎร์ธานี
การยางแห่งประเทศไทย
2553
การศึกษาศักยภาพตลาดธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาโครงสร้างธุรกิจการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การศึกษาต้นทุนผลตอบแทนของธุรกิจแปรรูปยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพารา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพาราในกลุ่มชุดดินที่ 34 จ.สุราษฎร์ธานี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก