สืบค้นงานวิจัย
2558A17003010 ผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์
รุ่งนภา ช่างเจรจา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: 2558A17003010 ผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รุ่งนภา ช่างเจรจา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
2558A17003010 ผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2558
ผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ ผลของอุณหภูมิกลางคืนต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์โบไฮเดรตในว่านแสงอาทิตย์ ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในว่านแสงอาทิตย์ ผลของความเข้มแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและปริมาณลิปิดของสาหร่าย Ankistrodesmus densus TISTR 8505 ที่เพาะเลี้ยงในเครื่องปฏิกรณ์แบบ helical (Biostat PBR 2S) 2558A17001003 การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไม้ดอกการค้า การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์โดยวิธีการผ่าหัว 2558A17003011 การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ ผลของระดับความเข้มข้นของสาร IBA ต่อการพัฒนาช่อดอกของว่านแสงอาทิตย์ การเจริญเติบโตและการสังเคาะห์แสงของใบส้มโอพันธุ์ขาวทองดี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก