สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาสำรวจศักยภาพการผลิตน้ำยางข้นของประเทศ
จักรี เลื่อนราม - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสำรวจศักยภาพการผลิตน้ำยางข้นของประเทศ
ชื่อเรื่อง (EN): Survey on the Potential of Concentrated Latex Product in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จักรี เลื่อนราม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาศักยภาพการผลิตน้ำยางข้นของประเทศ ได้ดำเนินการในปี 2537 โดยวิธีการออกแบบสอบถาม และออกสัมภาษณ์ผู้ประกอบการใน 3 ภาค พบว่าปัจจุบันมีผู้ผลิตน้ำยางข้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวม 48 ราย ใน 3 ภาคคือ ภาคใต้ตอนบน 15 ราย จำนวน เครื่องปั่น 207 เครื่อง ภาคใต้ตอนล่าง 22 ราย จำนวนเครื่องปั่น 278 เครื่อง ภาคตะวันออก 11 ราย เครื่องปั่น 140 เครื่อง ความสามารถในการปั่นได้น้ำยางข้นเฉลี่ย 160 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประมาณการการผลิตรายภาค ภาคใต้ตอนบน 265 ตันต่อวัน ภาคใต้ตอนล่าง 356 ตันต่อวัน ภาคตะวันออก 179 ตันต่อวัน รวมปริมาณการผลิตน้ำยางข้นในไทย ปี 2536 ประมาณ 166,378 ตัน ปัญหาในการผลิตคือ ปริมาณน้ำยางไม่สม่ำเสมอจากสาเหตุฤดูกาล และการแข่งขัน แต่ร้อยละ 66 ของผู้ประกอบการยังมีความต้องการขยายกำลังผลิต
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาสำรวจศักยภาพการผลิตน้ำยางข้นของประเทศ
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
ต้นทุนการผลิตน้ำยางข้น การผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบ ศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดยางของสถาบันเกษตรกร ศึกษาการผลิตหมอนลมยางรองรับคอจากน้ำยางข้น ศักยภาพการผลิตปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดราชบุรี การศึกษาคุณภาพน้ำยางข้นจากโรงงานในประเทศไทย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตของผู้ผลิตผักอินทรีย์ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประสิทธิภาพของเครื่องปั่นน้ำยางข้นเชิงธุรกิจ ศักยภาพการผลิตและการตลาดยางเครพของสถาบันเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราในเขตจังหวัดเลย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก