สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาเพื่อใช้กากของสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกในการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชทางชีวภาพ
โจเลียน ด็อดจ์สัน - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเพื่อใช้กากของสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกในการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชทางชีวภาพ
ชื่อเรื่อง (EN): Development of method to use shellfish waste as a biocontrol product for fungal plant pathogens
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โจเลียน ด็อดจ์สัน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วันวิสาข์ ด็อดจ์สัน
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ (EN): Experiments were conducted to test the ability of chitin or chitosan to control anthracnose (Colletotrichum sp.) on cucumber (Cucumis sativus L.). Practical grade chitin and unpurified chitin (ground crab shells) were added to compost at concentrations of 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5% and chitosan was applied to the leaves of the plant at the concentrations of 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5%. A fungicide (penncozeb) was used as a positive control while water and untreated plants were used as negative controls. Conidia of Colletotrichum sp. were applied to all the plants to initiate even disease development. All three treatments of chitin, at various concentrations, resulted in control of Colletotrichum sp. that was comparable to the fungicide. These results showed for the first time that Colletotrichum sp. on cucumber in Thailand could be controlled by the use of chitin or chitosan.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาเพื่อใช้กากของสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกในการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 กันยายน 2553
การคัดเลือกสายพันธุ์และการศึกษาเพื่อจำแนกเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สำคัญ ประสิทธิภาพของเห็ดรังนก (Cyathus sp.) ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินโดยชีววิธี บทบาทของเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อการควบคุมโรคพืช การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชผักของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น การใช้ประโยชน์จากไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคพืช การใช้ไคโตซานในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ (ระยะที่ 2) การรวบรวมข้อมูลโรคพืชและเชื้อราสาเหตุชนิดต่างๆด้วยระบบดิจิตอล การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผง กำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน (ปีที่ 3) การสำรวจเชื้อแบคทีเรียสร้างสารต้านเชื้อราก่อโรคพืชเศรษฐกิจ ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก