สืบค้นงานวิจัย
พัฒนาการของลูกปลากดเกราะวัยอ่อน
สิริวรรณ สุขศรี - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: พัฒนาการของลูกปลากดเกราะวัยอ่อน
ชื่อเรื่อง (EN): The development of suckermouth catfish larvae
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สิริวรรณ สุขศรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Siriwan Suksri
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Sutit Suanjangreed
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากผลการสำรวจแหล่งน้ำและพบการระบาดของปลากดเกราะ จึงทำให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจในการทำการศึกษาชีวประวัติของปลากดเกราะจากตัวอย่างในธรรมชาติ และผลการศึกษาพบว่าชนิดที่มีการแพร่ระบาดคือปลากดเกราะ Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) โดยจากศึกษาพัฒนาการของลูกปลาที่รวบรวมจากโพรงซึ่งมีไข่ปลาอยู่ภายในเพื่อนำไข่มาเพาะฟัก พบว่าลูกปลามีพัฒนาการที่รวดเร็วโดยปากเริ่มเปิดตั้งแต่แรกฟักออกจากไข่ มีการพัฒนาก้านครีบทั้งหมดครบสมบูรณ์เมื่อมีอายุ 3 วัน และมีการพัฒนาการเป็นลูกปลาขนาดเล็กเมื่อมีอายุ 27 วัน ความยาวประมาณ 20 มิลลิเมตรซึ่งเป็นพัฒนาการที่รวดเร็วมากกว่าลูกปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยที่อยู่ในอันดับเดียวกันมาก ผลของการศึกษาพัฒนาการสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อเปรียบเทียบหาอายุของปลาที่พบในแหล่งน้ำธรรมชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ในการอนุมานพื้นที่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนแต่การอนุมานแหล่งวางไข่และแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนเป็นเรื่องที่กระทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องพบลูกปลาในระยะที่มีถุงอาหารสำรองปรากฏอยู่เท่านั้น
บทคัดย่อ (EN): This study was aimed to know about development of suckermouth catfish larvae which invasive alien species in Thai natural inland waterbody. After collected and identified that were found Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) The result of collected eggs from cavity on the bank and hatching in aquarium show that the developments of this species were very fast. In yolk sac stage, mount was opening. Pectoral fin ray complete in 3 days and develop to juvenile stage in 27 days that total length around 30 millimeters. One objective of this project would like to know about development for basic knowledge applied to estimate spawning and rearing ground. Period that difficult show to use this fact because that more appropriate for only yolk sac larvae stage.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
พัฒนาการของลูกปลากดเกราะวัยอ่อน
กรมประมง
31 ธันวาคม 2555
กรมประมง
การพัฒนาการปลูกทานตะวัน การพัฒนาการทำงานเป็นหมู่ โครงการวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชผัก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร การพัฒนาการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวลูกผสม โครงการวิจัยและพัฒนาการอารักขาเห็ด การพัฒนาการผลิตไผ่ในระบบการเกษตร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก