สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของการเสริมผักคาวตองต่อภูมิต้านทานในไก่เนื้อ
วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของการเสริมผักคาวตองต่อภูมิต้านทานในไก่เนื้อ
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of supplementation Houttuynia cordata Thunb on immunity in broiler
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ผลของการเสริมผักคาวตองที่มีต่อระดับภูมิต้านทาน และสมรรถภาพการผลิตในไก่เนื้อพันธุ์ทางการค้า วางแผนการทดลองแบบ 2x3 factorial in complete randomized design (CRD) โดยมีสิ่งทดลอง 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือการทำและไม่ทำวัคซีน ปัจจัยที่ 2 คือ ระดับการเสริมสมุนไพรผักคาวตองมี 3 ระดับ คือ 0 0.5 1 % จำนวน 4 ซ้ำ ใน 1 หน่วยทดลองประกอบด้วยไก่ 22 ตัว รวมจำนวนไก่ทั้งหมด 528 ตัว ทำการทดลองในไก่เพศผู้อายุ 1 วัน จนถึง 42 วัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2552 ทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิล (ND HI titer) และ complete blood count (CBC) ในไก่อายุ 1 7 21 และ 42 วัน ผลการทดลองพบว่าระดับแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลที่อายุ 7 วัน ในกลุ่มที่ไม่ได้ทำวัคซีน และมีการเสริมผักคาวตองที่ระดับ 1 % ทำให้ระดับแอนติบอดีมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทำวัคซีนและไม่เสริมผักคาวตองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จำนวนเม็ดเลือดขาวที่อายุ 42 วันมีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย โดยในกลุ่มที่ไม่มีการทำวัคซีนร่วมกับการใช้คาวตองที่ 1 % จะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงที่สุด (p<0.01) การนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ได้แก่เบโซฟิลที่ได้จากไก่อายุ 21 วันและโมโนซัยต์ที่ได้จากไก่ที่อายุ 42 วัน ในกลุ่มที่ไม่ทำวัคซีนมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ทำวัคซีน (p<0.05) การเสริมผักคาวตอง 1 % และ 0.5 % ทำให้อัตราการเปลี่ยนอาหารที่ช่วงอายุ 21-42 วัน และ 1-42 วันแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) จากกลุ่มที่ไม่เสริม และการเสริมผักคาวตอง 1 % ทำให้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นที่ช่วงอายุ 21-42 วันแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการไม่เสริม แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เสริม 0.5 %
บทคัดย่อ (EN): This experiment was carried out in order to investigate the effect of Houttuynia cordata supplementation on immunity and production performance in commercial broilers. 528 broilers were divided equally and randomly into 6 treatments combination, 2x3 factorial in complete randomized design (CRD) with four replications. Treatments were composed of 2 factors, the first factor was vaccination and no vaccination and the second was level of Houttuynia cordata supplementation: 0, 0.5 and 1 %, one experimental unit consisted of 22 birds. The trial was conducted on 1 day old male chick for 42 days during July-August 2009. Collection of blood for antibody on Newcastle Disease (ND HI titer) and complete blood count (CBC) were examined at 1, 7, 21 and 42 day of age. The results revealed that ND HI titer used hemaggglutination inhibition (HI test) method at 7 days old, in no vaccination combined with 1% Houttuynia cordata supplemented group had higher level of titer than no vaccination combined with unsupplemented group (p<0.05). White blood cell (WBC) count at 42 days old had interaction effect, in no vaccination combinded with 1% Houttuynia cordata supplemented group had higher WBC count than the others (p<0.01). Differential white blood cell counts, Basophill at 21 day old and Monocyte at 42 day old in no vaccination group was higher than vaccination group. Feed conversion ratio (FCR) was significantly higher in Houttuynia cordata supplemented groups as compared to unsupplemented group at 21-42 day old and 1-42 day old (p<0.01). 1% Houttuynia cordata supplemented group improved increasing weight as compared to unsupplemented group at 21-42 day old (p<0.05) but there was no significant effect on 0.5 % Houttuynia cordata supplemented.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของการเสริมผักคาวตองต่อภูมิต้านทานในไก่เนื้อ
กรมปศุสัตว์
30 กันยายน 2552
กรมปศุสัตว์
ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ ผลของการเสริมผักคาวตองในรูปผงในสูตรอาหารไก่ไข่ ผลการเสริมน้ำสกัดชีวภาพจากผักคาวตองในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ผลการเสริมสมุนไพรคาวตองผงในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรหลังหย่านม ผลของการเสริมซินไบโอติกส์ ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ผลของการเสริมสารสกัดอัญชัน ในอาหารไก่เนื้อ การใช้ประโยชน์จากใบมะรุมเป็นอาหาร ไก่ไข่ และไก่เนื้อ การสลายตัวของเมโทมิลในผักชนิดต่าง ๆ การศึกษาคุณสมบัติและความรุนแรงของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่ในไก่เนื้อ 2555A17002056 การใช้ประโยชน์จากใบมะรุมเป็นอาหาร ไก่ไข่ และไก่เนื้อ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก